Redaktor Strony

LISTOPADOWE ŚWIĘTO W WODYNIACH

„Wolność jest wartością sprzyjającą narodowej odnowie i prawdziwej suwerenności państwa” /Jan Paweł II/

8 listopada 2015r. w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Wodyniach  odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana przez ks. proboszcza Henryka Skolimowskiego i ks. dr. hab. Grzegorza Jaśkiewicza w intencji  „Małej oraz Dużej Ojczyzny”. Druh Paweł Kulicki wprowadził poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz Publicznego Gimnazjum w Wodyniach, po czym rozpoczęły się obchody 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Wygłoszona podczas Mszy homilia jak i przedstawiona część artystyczna nawiązywały do trudnych lat niewoli w historii Polski. Przybliżone zostało pojęcie  słowa „wolność” i jego znaczenie zarówno  dla pojedynczego człowieka jak i całego narodu.

Przeczytaj więcej

Na emeryturze nie musi być szaro i smutno !

Dobijając do tego momentu w naszej pracy zawodowej, że zaczynamy myśleć o przejściu na zasłużoną emeryturę snujemy plany co będziemy robić? Nie trzeba się spieszyć, stajemy się panami swojego wolnego czasu, nic nie musimy, robimy to co chcemy. Po zachłyśnięciu się „wolnością” osiągamy stan samozadowolenia, siadamy przed telewizorem, zatapiamy się w życie i role postaci z filmów . Coraz rzadziej wychodzimy z domu, przestajemy widywać się ze znajomymi i żyjemy jakby nas nie było. Trzeba to zmienić! Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej to stowarzyszenie, które działa w Wodyniach przy GOK, skupia ludzi młodych i tych 18+.

Przeczytaj więcej

Piknik Rodzinny z okazji dożynek gminno-parafialnych

TPZW założone zostało w maju 2003 r. jako organizacja pozarządowa, spełniająca znaczącą rolę w środowisku gminnym. Było i jest, inicjatorem twórczo-integracyjnych przedsięwzięć:

    – odtwarzania lokalnej przeszłości Ziemi Wodyńskiej i prezentowania jej dorobku społeczności lokalnej,

    – aktywnego włączania się do bieżących społeczno-kulturowych oraz historycznych zagadnień naszego regionu.

Spotkania organizacyjne Zarządu Towarzystwa odbywają się w piątki, w godzinach 1530- 1800, na które zaprasza się osoby pragnące włączyć się w jego działalność.

Przeczytaj więcej

Relacja z prac porządkowych na cmentarzu przy kaplicy Załuskich/Newelskich

Grupa nieformalna trzyosobowa w składzie: Katarzyna Markiewicz, Dorota Pankowska, Monika Maciejak  złożyły  wniosek do FIO Mazowsze Lokalnie o dofinansowanie z funduszy unijnych rewitalizacji terenu wokół kaplicy Załuskich. To miejsce jest ogromnie ważne dla nas mieszkańców z uwagi na to, że właśnie tam stały dwa pierwsze kościoły a teren wokół tych kościołów był miejscem grzebalnym  zmarłych z Wodyń i pobliskich wsi. Każdy kto wchodzi na teren przy kaplicy musi mieć świadomość, że stąpa po prochach przodków.

Przeczytaj więcej

Krzyż Choleryczny

Wodynie zostały wpisane przez chorobę morową jako miejsce pochówku zmarłych na cholerę w XIX wieku. To tutaj na wzgórzu za wsią, otoczony rosnącymi drzewami widnieje krzyż dwuramienny świadczący o zarazie, która została wpisana w naszą historię  na wieki. Karawaka, krzyż choleryczny, krzyż morowykrzyż dwuramienny,  pionowy pień i dwie poprzeczki z których górna jest trochę krótsza od dolnej, pochodzący z miasta Caravaca w Hiszpanii , popularny w Polsce pod koniec XVIII, XIX wieku i na początku XX.  

Przeczytaj więcej

Cmentarz Choleryczny w Wodyniach

Rozprzestrzeniająca się w XVIII i XIX wieku w Europie epidemia cholery dotknęła również mieszkańców Wodyń. Walka z tą epidemią nakładała obowiązek wydzielenia odrębnego miejsca pochówku dla zmarłych na cholerę. Widoczna z asfaltowej drogi Wodynie-Kamieniec, za wodyńskim cmentarzem parafialnym, kępa starych drzew przypomina nam miejsce gdzie ponad 200 lat temu chowano naszych bliskich zmarłych na tę straszną chorobę.

Przeczytaj więcej

SPOŁECZNA GRUPA OPIEKUNÓW MIEJSC PAMIĘCI

W sobotę, 13 czerwca br. o godz. 9.00 odbyło się pierwsze spotkanie społecznej grupy opiekunów miejsc pamięci narodowej w Gminie Wodynie. Inicjatywa powołania grupy pojawiła się podczas spotkania dotyczące troski o pamięć historyczną i miejsca pamięci, które zostało zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej w maju br. Celem grupy jest przede wszystkim troska o utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy oraz upowszechnianie historii tych miejsc.

Przeczytaj więcej

Ślady i miejsca Pamięci Narodowej znaczone walką o NIEPODLEGŁOŚĆ na Ziemi Wodyńskiej

Ziemia Wodyńska znaczona jest miejscami męczeństwa i walk o NIEPODLEGŁOŚĆ Polski zarówno w czasie II-giej wojny światowej, jak też w okresie poprzedzającym, a zwłaszcza w okresie niebytności Polski na mapie Europy- tj. w okresie zaborów. Z okazji zbliżającej się 70-tej rocznicy tragicznych wydarzeń Wojny Obronnej 1939-1945- najbardziej krwawej w dziejach ludzkości, której zakończenie obchodzić będziemy 8 maja 2015r.- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej postanowiło w obrazowy i syntetyczny sposób przybliżyć młodzieży szkolnej i społeczeństwu drogę ruchu oporu ku upragnionej NIEPODLEGŁOŚCI, ukazać miejsca tych tragicznych wydarzeń, a także sposób ich utrwalenia dla potomnych.
Niech nigdy wydarzenia takie nie będą miały miejsca n a ZIEMI WODYŃSKIEJ.

Zarząd TPZW

Niedziela Palmowa w Wodyniach

Po raz pierwszy w Parafii Wodynie w Niedzielę Palmową w dniu 29 marca 2015 roku odbyła się uroczysta procesja upamiętniająca wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy przed męką i śmiercią. Mieszkańcy naszej i okolicznych parafii wyruszyli spod  GOK-u z własnoręcznie zrobionymi palmami. Gminny Ośrodek Kultury ogłosił konkurs na najdłuższą i najpiękniej wykonaną palmę.

Przeczytaj więcej