O stowarzyszeniu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej powstało i działa z miłości do ziemi ojczystej, z szacunku dla pracy i dorobku przeszłych pokoleń Polaków, z przywiązania do naszej małej ojczyzny, z poczucia znaczenia historii, tradycji rodzinnej i kultury bytu narodu, z pragnienia przyjęcia moralnej wspólnej odpowiedzialności za ochronę przyrody i rozwój tych wartości – tak współcześnie jak i dla przyszłych pokoleń.