Zarząd

 
ZARZĄD
Marcin Polak – prezes
Marian Pliszka – zastępca prezesa 
Jadwiga Majek – sekretarz
Krystyna Walerczak – skarbnik
Zbigniew Redosz – członek Zarządu
Henryka Wysocka – członek Zarządu
Tomasz Osiński – członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
Dorota Pankowska – przewodniczący
Paweł Szostek – sekretarz
Henryka Kublik – członek Komisji Rewizyjnej