Zarząd

 
ZARZĄD
Marian Pliszka – prezes
Tadeusz Soczewka – zastepca prezesa 
Jadwiga Majek – sekretarz
Beata Redosz – skarbnik
Zbigniew Redosz – członek Zarządu
 
KOMISJA REWIZYJNA
Dorota Pankowska – przewodniczący
Paweł Szostek – sekretarz
Henryka Kublik – członek Komisji Rewizyjnej