Kamieniec

SOŁECTWO KAMIENIEC.

Wieś Kamieniec jest położona na północ od siedziby gminy Wodynie. W 1827 roku poza folwarkiem we wsi było 27 domów zamieszkałych przez 220 osób, w 1881 roku w 35 domach było 238 mieszkańców. Wieś zajmowała powierzchnię 465 morgów, natomiast folwark miał powierzchnię gruntów 1400 morgów, w tym 570 morgów lasu. Na łąkach eksploatowano pokłady torfu. Podczas prac poszukiwawczych w latach 1871-1877 Józef Przyborowski (1823-1896) numizmatyk archeolog i bibliotekarz Biblioteki Ordynacji Zamojskich, znalazł w tej miejscowości zabytki neolityczne.kamieniec W 1888 roku właścicielem majątku był Ignacy Narewski. Do zakończenia II wojny światowej dwór i majątek należał do rodziny Ministra Skarbu Romualda Miedzińskiego. Z zabudowań dworskich do chwili obecnej dotrwał częściowo murowany dwór i budynek przedwojennej szkoły, opisywany jako jego oficyna. Dwór usytuowany jest po lewej stronie przed wjazdem do wsi. Zachowana jest też częściowo aleja świerkowa i drzewostan liściasty parku krajobrazowego pochodzącego, podobnie jak dwór, z drugiej połowy XIX wieku.