Święto wszystkich Polaków

Choć obchodów odzyskania niepodległości jest wiele, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej również ma swoją propozycję. Zapraszamy do włączenia się w nasze wspólne święto.

Rok 1918 był rokiem przełomowym w historii Polski. Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Królestwa Polskiego i przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Nasza Ojczyzna Polska jest wolnym, niepodległym i suwerennym krajem. Niedługo jednak cieszyliśmy się wolnością, bowiem w 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Znów nasi przodkowie musieli stawać do walki z okupantem. Najpierw niemieckim, potem radzieckim. Ziemia naznaczona jest mogiłami poległych i pomnikami wielu wydarzeń bolesnych, ale i chwalebnych. Pod pomnikami tymi spotykamy się składając wieńce i wspominając poległych.

Dziś, w setną rocznicę odzyskania niepodległości dziękujemy naszym przodkom za poświęcenie swojego życia, byśmy mogli żyć w wolnym kraju, o którym oni marzyli. Dziękczynienie to wyrażamy na różne sposoby. Przygotowaliśmy kilka przedsięwzięć, na które Państwa zapraszamy, a w szczególności zapraszamy Poczty Sztandarowe Szkół, Straży Pożarnych oraz innych organizacji pozarządowych.

9.11. o godzinie 10.15 w Zespole Szkół w Wodyniach odbędzie się spotkanie z Panem Michałem Prusakiewiczem- potomkiem rodu Miedzińskich, właścicieli majątku Kamieniec. Natomiast o godzinie 11.40 spotkanie to odbędzie się w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej. Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko uczniów szkół, aby dowiedzieć się o historii naszej okolicy oraz o jednej z najważniejszych osób w 20-leciu międzywojennym: Bogusławie Miedzińskim.

10.11. o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach odśpiewamy hymn państwowy i wybierzemy się w drogę śladem miejsc pamięci w naszej gminie. Podstawą będzie Mapa Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Wodynie. Odwiedzimy wszystkie miejsca, by choć chwilę wspomnieć Bohaterów i zapalimy znicze. Po powrocie, (w zależności od warunków pogodowych) w altanie w parku podworskim zaśpiewamy pieśni patriotyczne i posilimy się kiełbasą z ogniska. Zapewniamy poczęstunek dla uczestników.

11.11 w niedzielę odbędzie się uroczysta Eucharystia o godzinie 15.00 w kościele parafialnym w Wodyniach. Odczytanie zostanie Apel Poległych, a następnie pomaszerujemy pod Pomnik Żołnierzy Niezłomnych. Marsz Pamięci zatrzyma się również przy Kopcu Niepodległości 1920 roku oraz Pomniku Pomordowanych Mieszkańców Wodyń w 1939 roku. Marsz zakończymy w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach uczestnicząc w „Nutkach Wolności”. Tego dnia odbędzie się również premiera książki Stanisława Śledańskiego pt. „Ziemia Wodyńska. Historia – Ludzie”. Autor opisał w niej wiele wydarzeń z kart historii naszej gminy.

Mamy nadzieję, że obchody odzyskania niepodległości staną się dla nas okazją do wspólnego świętowania i zażegnania sporów sąsiedzkich. Niech ten dzień będzie przełomowym, tak jak 100 lat temu!