„Warto żyć w zjednoczonej Europie – dialogi obywatelskie na Mazowszu”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej serdecznie zaprasza na spotkanie z aktorami zrzeszonymi w Fundacji im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Odbędzie się ono 16 lutego 2020 roku w Sali OSP w Wodyniach o godzinie 15.00. 

Spotkanie składa się z kilku części: 
1. Prezentacja książki o patronie Fundacji: „W. B. Jastrzębowski”- poprowadzi Alicja Wejner, 
2. Aktorzy – Olgierd Łukaszewicz i Janusz Leśniewski – przeprowadzą akcję teatralną o nazwie – "Testament romantyczny Jastrzębowskiego – Konstytucja dla Europy 1831" –  zapraszając do spontanicznego udział obecnych widzów,
3. Pani Ewa Kapsa zaśpiewa kilka współczesnych piosenek w językach europejskich,
4. Prof. dr hab. Stanisław Sulowski poprowadzi dyskusję o aktualnych problemach UE i zaprosi widzów do dialogu na temat "Obecności Polskiej w Unii Europejskiej". 

Spotkanie ma na celu szerzenie wiedzy na temat "Konstytucji dla Europy 1831" – Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w kontekście członkostwa Polski w UE. 

https://myobywateleue.org/

my_obywatele