Konstytucja dla Europy

W niedzielne popołudnie 16 lutego 2020 roku w Sali OSP w Wodyniach o godzinie 15.00 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej zorganizowało spotkanie z aktorami zrzeszonymi w Fundacji im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego (1799‒1882), zwanego „apostołem wszechludzkiej bożej pracy”, twórcą "Traktatu o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy”, którą opracował w czasie powstania listopadowego.

Biorąc udział w powstaniu styczniowym jako szeregowiec artylerii gwardii narodowej napisał traktat pacyfistyczny pt. „Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli myśli o wiecznym przymierzu między narodami cywilizowanymi”, w którym obwieszczał potrzebę założenia ogólnoświatowej organizacji pokojowej, na wzór dzisiejszej ONZ. Twierdził także „Niech ojczyzną każdego człowieka będzie odtąd każdy zakątek ziemi, gdzie tylko prawa i prawda panują, niech znikną wszelkie różnice między narodami pochodzące z różności języka, obyczajów, religii”.
Przybyli aktorzy – Olgierd Łukaszewicz i Janusz Leśniewski – przeprowadzili akcję teatralną o nazwie – "Testament romantyczny Jastrzębowskiego – Konstytucja dla Europy 1831" – zapraszając do spontanicznego udziału obecnych widzów-uczestników spotkania. Stworzona sceneria nawiązywała do krwawego okresu tamtych czasów a słowa padające z ust aktorów i uczestników spotkania wskazanych przez aktorów były wycinkami z "Konstytucji dla Europy". Był to poruszający spektakl, który zachęcił do rozmowy nad obecnie obowiązującą Konstytucją Europejską i szerzeniem wiedzy na temat "Konstytucji dla Europy 1831" – w kontekście członkostwa Polski w UE.