Walne Zebranie Członków TPZW 2020

16 lutego odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej.

Pierwszą częscią zebrania było spotkanie z aktorami, natomiast po godzinie 17,00 rozpoczęliśmy nasze Zebranie. Oprócz Członków TPZW odwiedziło nas kilku Gości m.in.: Zastępca Wójta P. Marlena Paczek i Dyrektor GOK-u Janusz Eleryk. Po zatwierdzeniu ilości Członków, zgodnie ze statutem, dalsze spotkanie poprowadził Zbigniew Redosz. Sekretarz Zarządu P. Jadwiga Majek odczytała informację o pracy Zarządu, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej P. Dorota Pankowska wygłosiła informację o pracy Komisji. Następnie Skarbnik Zarządu P. Krystyna Walerczak i Prezes P. Marcin Polak przeczytali sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019 rok. Pani Henryka Wysocka opowiedziała również o pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2019 roku. Podczas dyskusji o pracy organów statutuowych TPZW szczególnie poruszany był temat seniorów. Padły propozycje uchwalenia zespołu ds seniorów pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku, by seniorzy mogli się nadal spotykać. Podjęcie tej decyzji pozostawiono Zarządowi w porozumieniu z szerszym gronem osób zainteresowanych. Zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe, po czym Prezes, Skarbnik i Członek Zarządu- Tomasz Osiński złożyli rezygnacje z pełnionych stanowisk. W tym momencie zostało ogłoszone dookoptowanie członków Zarządu. Nowym Prezesem został Marian Pliszka, Zastępcą Prezesa Tadeusz Soczewka, sekretarzemm została Jadwiga Majek, a skarbnikiem Beata Redosz.