Bohaterowie przeszłości

Realizujemy zadanie publiczne pn. "Bohaterowie przeszłości" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 20000 zł. 

Zadanie jest podzielone na 3 części.

Pierwszy z nich polega na przeprowadzeniu spotkań w 6 szkołach: Szkole Podstawowej w Stoczku Łukowskim, SP w Seroczynie, SP w Wodyniach, SP w Rudzie Wolińskiej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie i Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu. Tematyka dotyczy 6 bohaterów Ziemi Siedleckiej: Jana Filipa Carossiego, gen. Jana Zygmunta Skrzyneckiego, gen. Józefa Dwernickiego, ks. Wawrzyńca Lewandowskiego, gen. Franciszka Kleeberga i 3 Cichociemnych (pora Eugeniusza Chylińskiego ps. "Frez", pora Zbigniewa Twardego ps. "Trzask" i kpra Aleksandra Olędzkiego ps. "Rab").

W drugiej części w szkołach odbędą się 3 etapy konkursu historycznego. Do 3 etapu przechodzi po 3 uczniów z każdej szkoły i rywalizują grupowo tworząc zespół szkolny. Mają za zadanie przygotować przedstawienie biografii wybranego bohatera w dowolnej formie (film, piosenka, wiersz, teatr cieni i inne). 3 zespoły szkolne zdobywają nagrody indywidualne oraz po 1500 zł dla swoich szkół. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas konferencji naukowej "Jan Filip Carossi. Rzymianin z urodzenia, Polak z wyboru"w dniu 1 grudnia 2019 roku we Trzcińcu. 

Trzecia część to wydanie kalendarza historycznego z bohaterami Ziemi Wodyńskiej, który dystrybuowany będzie bezpłatnie w grudniu.