Otwarcie wystawy w Czeladzi

4 kwietnia 2019 roku odbyło się spotkanie w Muzeum Saturn w Czeladzi

Dotyczyło ono osoby i dorobku Jana Filipa Carossiego. Wzięli w nim udział członkowie TPZW: Marcin Polak i Tomasz Osiński, a także potomkini Mineraloga- Pani Joanna Gwiazdowska, tłumaczka dzieł Jana Filipa P. Ewa Martyna oraz zgromadzeni mieszkańcy Czeladzi. Spotkanie poprowadziła Dyrektor Muzeum P. Iwona Szaleniec. 

Jan Filip Carossi był jednym z ostatnich wójtów miasta Czeladź przed II rozbiorem Polski. Z tego właśnie powodu wystawa przygotowana przez P. Andrzeja Chojnackiego i Archiwum Państwowe w Siedlcach odwiedziła to miasto.

Jako prelegenci zostaliśmy oprowadzeni po starówce Czeladzi, na której stał ratusz miejski, w którym pracował nasz Bohater.