,,Ostatni leśni” w GOK-u

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej i Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach zorganizowali wystawę pt. „Ostatni leśni” – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948-1953

Wystawa "Ostatni leśni" – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948-1953 poświęcona jest likwidacji przez resort bezpieczeństwa ostatnich oddziałów partyzanckich niepodległościowego podziemia działających na Podlasiu – lewobrzeżnym oraz Mazowszu – w latach 1948 – 1953.

Na planszach zaprezentowana została historia, działających w końcu lat 40-tych na trenie ówczesnego województwa warszawskiego trzech struktur podziemia niepodległościowego podziemia: 16 i 23 Okręgów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz 6 Brygady Wileńskiej. Ukazywała ona ciągłość walk dowódców partyzanckich, którzy swój szlak bojowy rozpoczynali niejednokrotnie jeszcze w czasie okupacji niemieckiej, jak również skalę oporu społecznego na Mazowszu i Podlasiu, bez którego pomocy i bezinteresownego wsparcia tak długa egzystencja oddziałów leśnych byłaby całkowicie niemożliwa. Jedną z podstawowych części wystawy stanowi dokumentacja (mapy, rozkazy) z operacji pacyfikacyjnych przeprowadzanych przez UBP, z udziałem wielotysięcznych sił KBW z lata 1948 r. oraz 1951-52, w tym konkretnych obław, w wyniku których następowała likwidacja "ostatnich leśnych". Z ogromnym przerażeniem i niedowierzaniem odwiedzający wystawę uczniowie szkół z Wodyń i Seroczyna oraz inni zwiedzający wystawę patrzyli na młodych walczących , którzy stracili życie w tak okrutny sposób. Wystawa została przygotowana przez pana Adama Borowskiego z Warszawy, który na prośbę pani Katarzyny Markiewicz udostępnił swoje materiały TPZW.