Ołtarz Polowy na Cmentarzu Parafialnym w Wodyniach

Przez trzy lata staraniem prezesa ŚZŻAK koło w Wodyniach Zenona Kublika oraz Prezesa TPZW Mariana Pliszkę i zastępcę prezesa Zbigniewa Redosza trwały przygotowania do rozpoczęcia budowy ołtarza polowego na cmentarzu w Wodyniach i ekshumacji 20 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w 1939 r. oraz akceptacji planu urządzenia mogiły w nowej lokalizacji na terenie cmentarza parafialnego w Wodyniach.

Działania nasze poparł ks. Krzysztof Buczyński-Proboszcz naszej parafii oraz społeczność lokalna. Dotychczasowe miejsce pochówku utrudniało organizowanie uroczystości patriotycznych poświęconych pamięci tych, którzy polegli w obronie naszego skrawka ziemi. Naszą inicjatywę poparli: Instytut Pamięci Narodowej, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Fundacja „Pamiętamy”, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej- Zarząd Okręgu Warszawa Wschód. Proponowane przez nas działania są moralnym obowiązkiem wobec pokoleń, które przeżyły okrutny czas zagłady i nauką dla pokoleń, które żyją po dziś dzień w poczuciu wolności. W mogile zbiorowej spoczywają polscy żołnierze: dowódca II batalionu mjr. Ziemba Jan 1PP 1DP LEG. – zginął 13.09.1939r, sierż. Kurkowski Józef i strzelec Brzeziński Stanisław z 5PP 1DP LEG. – polegli 14.09.1939r. Za swoją niezłomną postawę żołnierze polscy, pełniący służbę w wojskach państw zaborczych ( Rosji, Austrii, Prus) zapłacili najwyższą cenę, cenę życia. Pamięć o nich jest kultywowana przez uczniów naszej szkoły.