Ekshumacja żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku

Ekshumacja żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku stała się faktem! 15-16.07.2020r o godz. 9.00 rozpoczęły się prace na mogile żołnierzy. Po usunięciu kamieni i obramowania mogiły zaczęto mozolną pracę usuwania piasku w poszukiwaniu śladów złożonych w mogile żołnierzy.

Pierwsze ślady spowodowały, że nastąpiła duża konsternacja osób prowadzących ekshumację. Przy sprzyjającej pogodzie powoli z dużą dokładnością odkrywano kolejne szczątki żołnierzy, które po badaniu przez antropologa składano w drewnianych trumienkach, które zostały złożone na nowym miejscu w kwaterze wojskowej dla żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej 1939r. Planowano ekshumację 20 żołnierzy, jednakże ze względu na pochówki osób cywilnych na mogile żołnierskiej zgodnie ze wskazówkami IPN o nie naruszalności istniejących nowych grobów ekshumowano 11 żołnierzy.  Po zakończeniu prac ks. proboszcz Krzysztof Buczyński odprawił mszę żałobną za poległych żołnierzy. Powstała również druga kwatera, na której ustawiono kamienie nagrobne poległych w 1915r żołnierzy walczących w armii austro- węgierskiej świadczące o wielonarodowości walczących. Kamienie ,,mówią" o Austriakach, Niemcach i Rosjanach.