Drugi etap prac przy budowie Ołtarza Polowego

W sobotę 25.04.2020 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej kontynuowało prace przy budowie ołtarza polowego i nowej kwatery wojskowej na cmentarzu parafialnym.Koło Światowego Związku Żołnierzy AK w Wodyniach pismem BW-III.5230.291.2019 z dnia 26 lutego 2020r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uzyskało zgodę na prowadzenie prac związanych z przeniesieniem grobów żołnierzy na nową lokalizację.

Nasze działania mogą być kontynuowane dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Siedlcach, które na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 27.03.2020r postanowiło dofinansować kwotą do 1.500,00 brutto na budowę ołtarza polowego na cmentarzu parafialnym w Wodyniach. Panowie: Marian Pliszka, Zbigniew Redosz, Sylwester Redosz, Marian Pietrasik, Zenon Kublik, Michał Kowalczyk, Tadeusz Soczewka od samego rana zalewali kolejny odcinek fundamentów betonem. Wspierani byli przez braci Mariusza i Andrzeja Przychodzkich. którzy użyczyli agregat prądotwórczy oraz betoniarkę. Kwatera wojskowa skrywa wiele tajemnic dlatego będziemy zabiegać o środki finansowe na rozwikłanie tych tajemnic i przystąpienie do kolejnego etapu prac. Dziękujemy za przychylność i wsparcie finansowe, które pozwoli na podniesienie rangi żołnierza polskiego walczącego o wolność naszego kraju.

Dla zainteresowanych i chętnych, którzy zechcą wesprzeć nasze działania: Bank Spółdzielczy w Siedlcach o. Wodynie: 15919400070052454820000010 w tytule: Ołtarz polowy