Wspaniała uroczystość

To pierwsze słowa, które słyszeliśmy od uczestników konferencji naukowej podsumowującej Rok Jana Filipa Carossiego. Nadszedł czas, by podsumować i podziękować osobom zaangażowanym i uczestnikom za udział.

Nasze spotkanie rozpoczęło się już w sobotę 30 listopada o godzinie 13.00, bowiem umówiliśmy się z profesorami warszawskich uczelni: Panem prof. Zbigniewem Wójcikiem (z Małżonką) i dr Jerzym Mikuszewskim na odwiedzenie Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Tam Pani Kustosz Dorota Pikula opowiedziała o zbiorach zgromadzonych w Muzeum. Najważniejszy (w tym dniu) był portret Jana Filipa Carossiego, który zrobił ogromne wrażenie na odwiedzających. Oprócz niego mogliśmy obejrzeć jeden z sześciu najważniejszych obrazów w Polsce (i jedyny w tej części Europy), a mianowicie obraz El Greco "Ekstaza św. Franciszka".

Następnie pojechaliśmy do miejscowości, którą Carossi wybrał na swój dom- Sosnowe. Tu zakupił dwór, młyn i karczmę, zbudował hutę żelaza, a także wychowywał swoje dzieci. Tutaj także sprowadziła się matka Carossiego Marianna Julia z dworu królewskiego z Drezna. Jan Filip spędził tu ok. 7 lat swego życia. Podróżując po okolicy, którą przemierzał ponad 200 lat temu nasz Bohater, podziwialiśmy ukształtowanie terenu. Kolejnym punktem dnia była Ruda Wolińska i miejsce, gdzie prawdopodobnie była zlokalizowana huta żelaza. W niej Jan Filip przetapiał rudę darniową zbieraną na okolicznych łąkach. Do dzisiejszych czasów zachowały się pozostawione tu w dużej ilości fragmenty rudy darniowej i kolejny etap przetwórstwa: surówka. Naukowcy od razu potwierdzili, że w tej okolicy musiała się znajdować huta żelaza, a te pozostałości są wytworem rąk samego Carossiego. To wspaniałe, że możemy namacalnie obcować z historią. Na wieczór przyjechaliśmy do Stoczka Łukowskiego, gdzie zjedliśmy kolację. Dotarła do nas także Pani Ewa Martyna, która jako jedyna w Polsce przetłumaczyła kilka publikacji naszego Patrona.

Niedzielny poranek rozpoczął się od odwiedzenia grobu Jana Filipa Carossiego na "starym" cmentarzu w Wodyniach. Ta wizyta wprawiła nas w zadumę. Po dojechaniu do Świetlicy w Trzcińcu, gdzie od rana trwały ostatnie przygotowania, uczestnicy mogli się rozgrzać i posilić słodkim poczęstunkiem. Dla Gości przygotowane były także dwie wystawy: "Minerały i skały ozdobne Polski" z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz biografia Patrona wypożyczona z Archiwum Państwowego w Siedlcach. Dodatkowym atutem spotkania była wizyta sklepu z biżuterią wykonaną z minerałów MineralsPlanet z Warszawy. Uczestnicy mogli w promocyjnych cenach zakupić biżuterię i rękodzieło wykonane z minerałów. Główna część spotkania rozpoczęła się o godzinie 12.00 przywitaniem przez Prezesa TPZW Marcina Polaka oraz odśpiewaniem hymnu Polski i Włoch. Wykonał je chór szkolny I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach. W hymnie Polski są słowa: "Z ziemi włoskiej do Polski". Na podkreślenie zasługuje fakt, że w hymnie Włoch również jest odniesienie do Polski: "Krwią włoską, Krwią polską" w 3 zwrotce.

Prezes przywitał Patronów Honorowych, Naukowych i Medialnych, Sponsorów oraz Gości. Żeby nie pominąć nikogo przywitani zostali Goście "po kolei", czyli tak jak siedzieli w rzędach. Nie było łatwym wymienienie wszystkich Gości (było ich ponad 120 osób). Gościem Honorowym uroczystości był Włoch Raffaele Sorrentino- młodzieniec uczący się w II Liceum Ogólnokształcącym im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.  Pierwszym wykładem była prelekcja Pani dr Roksany Maćkowskiej z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie o minerałach Polski. Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, który opowiedział o zagrożeniach wynikających ze zmian klimatu. O godzinie 13.00 Uczestnicy przeszli do sali obok na obiad, gdzie zastali specjały kuchni włoskiej: rosół włoski i makaron carbonara. 

Druga część wykładów rozpoczęła się od ogłoszenia wyników i rozdania nagród w konkursie szkolnym "Bohaterowie przeszłości". Został on dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i rozpoczął się miesiąc wcześniej. Uczniowie 6 szkół (Stoczek Łukowski, Seroczyn, Wodynie, Ruda Wolińska, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie i Zakład Poprawczy w Raciborzu) poznali sylwetki 6 Bohaterów Ziemi Wodyńskiej (kpt. Jana Filipa Carossiego, gen. Jana Zygmunta Skrzyneckiego, gen. Józefa Dwernickiego, ks. Wawrzyńca Lewandowskiego, gen. Franciszka Kleeberga i 3 Cichociemnych- por. Eugeniusza Chylińskiego ps. "Frez", por. Zbigniewa Twardego ps. "Trzask" i kpr. Aleksandra Olędzkiego ps. "Rab"). Każdy zespół szkolny przygotował biografię wybranego Bohatera. Zwyciężyły 3 szkoły ex aequo: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie, Szkoła Podstawowa  w Wodyniach i Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej. Uczniowie i szkoły otrzymały nagrody rzeczowe. Uczniowie, którzy nie zwyciężyli również zostali nagrodzeni zgodnie z powiedzeniem, że liczy się droga, a nie jej cel. Następnie zostały zaprezentowane zwycięskie prace, czyli 3 filmy, dzięki którym Goście mogli poznać biografię Jana Filipa Carossiego.

Po tym konkursie głos zabrał prof. Zbigniew Wójcik, który obecnie jest najbardziej zaangażowany w prace nad wydaniem tłumaczenia kolejnych publikacji Jana Filipa. Opowiedział on o czasach, w których nasz Bohater był dyrektorem górnictwa w I Rzeczypospolitej. Na zakończenie do mównicy została wezwana Pani Ewa Martyna- tłumaczka dzieł Jana Filipa. Opowiedziała ona o trudnej pracy tłumacza. Zwierzyła się Uczestnikom z problemów podczas tłumaczenia książki. Jan Filip Carossi pisał książki w języku staroniemieckim, co utrudniało prace nad tłumaczeniem. Niektóre zdania Pani Ewa tłumaczyła kilka dni. Dzięki tej żmudnej pracy została wydana w Muzeum Historii Kielc publikacja "Podróże po różnych prowincjach Polski…". W planach były jeszcze dwie prezentacje: prof. dra hab. Marcina Bechera z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na temat struktury i ukształtowania gleb powiatu siedleckiego oraz opowieść Pani Kustosz Doroty Pikuli o portrecie Jana Filipa. Te dwa wykłady zostały odwołane. Pan prof. Becher obiecał w innym terminie zaprezentować nam swój temat. Tydzień przed uroczystościami prezes Marcin Polak i Tomasz Osiński nagrali wypowiedź Pani Kustosz w Muzeum- będzie ona zaprezentowana na Facebooku Towarzystwa.

Po godzinie 16.00 rozpoczął się koncert zespołu Śpiewająca Rodzina Kaczmarków. Śpiewali pieśni polskie i włoskie. Na zakończenie wszyscy Uczestnicy mogli współnie z Zespołem zaśpiewać. Uroczystość zakończyła się po godzinie 17.30. Uczestnicy byli zachwyceni ze spotkania. Każdy mógł zabrać ze sobą także pamiątkę z obchodów w postaci pocztówki z wizerunkiem Jana Filipa Carossiego oraz bryłkę rudy darniowej z czasów Patrona. 

Patronat Honorowy uroczystości sprawowali: Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie Pan Roberto Cincotta, Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Pan dr Piotr Dziadzio, Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Starosta Siedlecki Pan Karol Tchórzewski.

Patronami Naukowymi byli: Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pan prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Dyrektor Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Pan dr Cezary Krawczyński oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Pan prof. dr hab. Tomasz Bajda. 

Patronat Medialny sprawowali: Katolickie Radio Podlasia, Regionalny Portal Informacyjny Podlasie24.pl oraz Polskie Radio RDC.

Sponsorami uroczystości byli: Pan Tomasz Pióro- Ferma Drobiu w Trzcińcu, Pan Andrzej Moraczewski-Trzecieski i Państwo Joanna i Józef Gwiazdowscy- potomkowie Jana Filipa Carossiego, Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Państwo Elżbieta i Roman Czarczyńscy- TransBus w Wodyniach, Pan Waldemar Waszczak- sklep spożywczy w Trzcińcu, Pani Agnieszka Jankowska- Dom Seniora Tęczowe Wzgórze w Woli Wodyńskiej oraz Pani Katarzyna Markiewicz. Wszystkim Sponsorom składamy serdeczne podziękowanie. 

W przygotowaniu uroczystości pomagały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Trzcińca, Przyjaciele i Członkowie Towarzystwa. 

Wszystkim Uczestnikom, Gościom, Patronom i osobom zaangażowanym z serca dziękujemy !!!