V ORSZAK TRZECH KRÓLI W WODYNIACH

Święto Trzech Króli, zwane inaczej świętem Objawienia Pańskiego, obchodzone jest w kościele katolickim 6 stycznia – 13 dni po Wigilii Bożego Narodzenia. Jego symbolem jest opisana w Ewangelii św. Mateusza historia przybycia do Betlejem, gdzie narodził się Jezus, trzech mędrców – Kacpra, Melchiora i Baltazara. Obchody święta Trzech Króli mają uczcić pojawienie się i obecność Boga w historii człowieka.

Jak w Polsce obchodzi się święto Trzech Króli? – Uroczyście, kolorowo, radośnie. Barwne orszaki ulicami miast i wsi zakończone uroczystymi Mszami św. to tradycja obchodów Święta. Do  tradycji tej po raz piąty dołączyli mieszkańcy Parafii Wodynie. Barwny Orszak wyruszył sprzed pałacu Heroda urządzonego przy budynku Zespołu Szkół w Wodyniach i skierował się w stronę Kościoła. Za złotą gwiazdą niesioną przez Sebastiana Malkę, w asyście strażaków podążali, aniołowie, pastuszkowie, Trzej Królowie w bryczkach powożonych przez miejscowych gospodarzy, oraz pozostali, licznie przybyli uczestnicy uroczystości. Podczas przemarszu wszyscy wspólnie modlili się śpiewając kolędy. Orszak dotarł do Kościoła parafialnego. Tam czekała Święta Rodzina, która uroczyście została powitana. Trzej królowie oddawali pokłony, a wiersze recytowane przez kolędników (osoby dorosłe, młodzież, uczniów Szkoły Podstawowej w Wodyniach)  swoją treścią nawiązywały do wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, a także zawierały pokorne, ludzkie prośby do Nowonarodzonego. Mszę świętą odprawił ks. Proboszcz –  Krzysztof Buczyński. W swojej homilii wyjaśnił zebranym znaczenie i symbolikę święta Trzech Króli i prosił o odkrycie obecności Boga w naszych sercach. Barwne kostiumy nawiązujące do ówczesnej epoki, korony na głowach uczestników, śpiewane kolędy, wspólna modlitwa nadały uroczystości szczególnego charakteru. Dostarczyły przeżyć duchowych i  estetycznych, które na długo zostaną w naszej pamięci. Utrwalili to fotografując Sławomir Pałdyna i Artur Soćko.

W główne role wcielili się mieszkańcy naszej gminy: Izabela Krzyzińska (Maryja), Stanisław Będkowski (Józef), Jacek Osiak (Kacper), Paweł Szostek (Melchior), Milian Zaczkowski (Baltazar), ale także młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rudzie Wolińskiej. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Wodyniach pod opieką pani Aliny Zarankiewicz czynnie brali udział w przygotowaniu Orszaku, wystąpili też w rolach aniołów i pasterzy. Piękne stroje uszyte zostały przez p. Marylę Urbanek. Koni i bryczek użyczyli panowie: Roman Miziarski, Tadeusz Szostek, Jarosław Pliszka, Mariusz Żaczek, Wiesław Żbik.

Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował organizatorom, pani Ewie Osiak –autorce scenariusza i reżyserce uroczystości oraz uczestnikom za liczny udział w Orszaku. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Policjanci. Po mszy uczestnicy Orszaku udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach, by tam przy herbacie oraz słodkim poczęstunku wspólnie omówić i podsumować minioną uroczystość. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej jeszcze raz bardzo dziękuje wszystkim parafianom, gościom i wszystkim współorganizatorom Orszaku. Orszak Trzech Króli już na stałe zagościł w kalendarzu naszej Gminy.

Z Bożym błogosławieństwem zapraszamy za rok.