Podsumowanie projektu „Pszczoła daje życie”

Ostatnie miesiące 2019 roku były bardzo pracowite. Realizowaliśmy wówczas 2 projekty: "Bohaterowie przeszłości" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej oraz "Pszczoła daje życie" dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Celem zadania publicznego "Pszczoła daje życie" było upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym poprzez organizację cyklu wykładów dla uczniów szkół z terenu powiatu siedleckiego oraz osób dorosłych na temat życia pszczół i ich funkcji w życiu człowieka. Przeprowadziliśmy wykłady w kilku szkołach oraz warsztaty budowy hoteli dla dzikich zapylaczy. Rezultatem są też powstałe plansze edukacyjne z ciekawymi informacjami o życiu pszczół. 
Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.