Konferencja naukowa „Jan Filip Carossi- Polak z wyboru”

Już 12 maja odbędzie się konferencja naukowa poświęcona Janowi Filipowi Carossiemu. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach na godzinę 12.45.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
– Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie Pan Roberto Cincotta, 
– Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa Pan Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Srodowiska.
Patronat naukowy:
– Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy,
– Polskie Towarzystwo Mineralogiczne,
- Polskie Towarzystwo Geologiczne.
Patronat medialny: Katolickie Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny Podlasie24 oraz Radio RDC.

 

Program konferencji pn. „Jan Filip Carossi- Polak z wyboru” w Wodyniach
– 12.45. Spotkanie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach,
– 13.00. Złożenie kwiatów na grobie Jana Filipa Carossiego na cmentarzu przy Kaplicy,
– 13.25. Przywitanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach, przemowy Gości,
– 13.40. Referat: „Jan Filip Carossi- biografia”- Joanna Moraczewska- Gwiazdowska (potomkini J. F. Carossiego),
– 14.00. Przerwa kawowa,
-14.10. Referat: „ Dylematy tłumacza”- Ewa Martyna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
– 15.00. Przerwa kawowa,
-15.10. Referat: „Jan Filip Carossi na ziemi liwskiej”- Marcin Polak (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej),
– 15.40. Przerwa kawowa,
– 15.50. Referat: „Nizina Południowopodlaska i Wysoczyzna Siedlecka"- dr hab. inż. Marcin Becher, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach)