Bliżej natury

Czy marzył ktoś o nocowaniu w budynku dziewiętnastowiecznej gorzelni w Wodyniach?

IMG_9735

Przez lata nieremontowany i bardzo zaniedbany budynek starej gorzelni w Wodyniach doczekał się swojej kolejnej szansy. Dzięki odwadze nowych właścicieli i wsparciu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, która realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, możliwa była realizacja operacji pn.: „Bliżej natury”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej. Środki finansowe otrzymałam z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podjęcie wyzwania pozwoliło mi zaadaptować pomieszczenia piętra starej gorzelni otwierając drzwi budynku dla mieszkańców Ziemi Wodyńskiej i odwiedzających ją gości. Nowa funkcja piętra tego obiektu, zaproponowana przez Marię Porowską, polegać będzie na świadczeniu usług noclegowych. Któż z nas nie chciałby przenocować w tak klimatycznym miejscu?

IMG_0353 (1)

Maria Porowska
adres: Ogrodowa 4, 08-117 Wodynie
e-mail: przystanekgorzelnia@gmail.com

logo