X Orszak Trzech Króli – 2023

6 stycznia 2023r. zgodnie z tradycją odbył się w naszej parafii Orszak Trzech Króli, jubileuszowy bo już dziesiąty. W tym roku przyświecało nam hasło „Niechaj prowadzi nas gwiazda”. Ksiądz biskup Jan Piotrowski – Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji powiedział: „Uczymy się od mędrców zaufania znakom, które daje Bóg, a które pozwalają przejść drogę ku Niemu”. Gwiazda niesiona w naszym Orszaku przez Antoniego Kowalczyka miała uświadomić nam, że Jezusa Odkupiciela Świata należy szukać w kościele, który pokazuje nam drogi poszukiwania.

To gwiazda była znakiem, który mędrcom wskazał drogę do Jezusa, a prawdziwą gwiazdą na drodze wiary jest dla nas Słowo Boże. Takimi gwiazdami Boga danymi nam są święci i błogosławieni oraz współcześni świadkowie wiary. Biskup Piotrowski zachęca tych, którzy gwiazdę zgubili lub podążają za fałszywą aby udali się z Trzema Królami do Kościoła, a tam z pewnością odnajdą prawdziwego Jezusa. Dzień 6 stycznia to w kościele Uroczystość Objawienia Pańskiego nazwana Uroczystością Trzech Króli. Jest to również dzień modlitwy i pomocy misjom. Barwny orszak przeszedł główną ulicą Wodyń, by wraz z Królami, aniołami, pasterzami oraz mieszkańcami dotrzeć do stajenki w asyście  druhów OSP Wodynie.

W tym roku w postacie Świętej Rodziny wcielili się: Małgorzata Gajowniczek i Kamil Adamiak.  Jacek Adamiak,  Piotr Adamiak i  Robert Adamiak wystąpili w roli Królów, którzy złożyli dary i oddali pokłon Najważniejszemu – Jezusowi. Pasterzem zaś był Szymon Adamiak, który obudzony przez anioły również pospieszył zobaczyć Pana. Całą uroczystość uświetnili parafianie śpiewając kolędy, które intonował p. organista Bogdan Wierzbicki przy pomocy p. Kingi Kiełczykowskiej. Po jasełkach ks. proboszcz Krzysztof Buczyński odprawił Mszę Świętą i w czasie homilii wyjaśnił istotę Uroczystości Objawienia Pańskiego. Chcemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację tegorocznego orszaku:  Ewie Osiak za przygotowanie scenariusza, Jadwidze Majek i Annie Miziarskiej za opiekę nad aniołami i pasterzami, Natalii Dawidek, Nadii Bąbiak i Oliwerowi Piwko za pomoc przy rozdawaniu koron i śpiewników. Dziękujemy księdzu proboszczowi, mieszkańcom i wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i bezpiecznego przebiegu orszaku.

Na pamiątkę uroczystości pozostaną nam korony oraz orszakowe śpiewniki, za które serdecznie dziękujemy naszym tegorocznym sponsorom; Zbigniewowi i  Sylwestrowi Redoszom.