Wodyńskie obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

10.12.2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej zorganizowało obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 

Obchody rozpoczęły się od Eucharystii w kościele parafialnym w Wodyniach o godz. 11.30 w intencji Ojczyzny i zmarłych członków TPZW i ŚZŻAK Koło w Wodyniach tj. Tadeusza Markiewicza (działającego w podziemiu podczas stanu wojennego), Dorotę Pankowską i Stanisława Śledańskiego, Andrzeja Nocnia oraz Krzysztofa Bartosiaka. Wszyscy uczestnicy Eucharystii otrzymali okolicznościową gazetkę Towarzystwa – Jednodniówkę, której szósty numer został poświęcony właśnie stanowi wojennemu. Po Mszy świętej uczestnicy przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach, gdzie p. Katarzyna Markiewicz przygotowała wystawę o stanie wojennym z materiałów pochodzących z archiwum rodzinnego. Wystawa jest dostępna codziennie w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. Istnieje możliwość zorganizowania oprowadzania i opowiadania przez p. Katarzynę Markiewicz po uprzednim ustaleniu pod numerem telefonu: 602-239-259.