Uniwersytet Trzeciego Wieku

Bez nazwy

 

Zarząd  Uniwersytetu Trzeciego Wieku

1. Henryka Wysocka- przewodnicząca

2. Marian Pietrasik- wiceprzewodniczący

3. Sabina Pietraszek-Orzeszek-sekretarz

4. Teresa Dziak-skarbnik

5. Danuta Barej-członek

6. Małgorzata Śledz-członek

 

Komisja rewizyjna

1.Katarzyna Markiewicz-przewodnicząca

2. Zofia Bulik-sekretarz

3. Mirosława Pietrasik-członek

 

STATUT STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

w Wodyniach