Poświęcenie ołtarza polowego i Msza Polowa

W niedzielę 09.08.2020r. o godz 12.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta za ojczyznę i poświęcenie Ołtarza Polowego i kwater ze szczątkami poległych żołnierzy celebrowana przez ks.por.Jacka Pietruchę-Kapelana Wojskowego Garnizonu Siedlce. Oprawę wojskową uroczystości przygotowała 18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach, a poczty sztandarowe wystawili: Światowy Związek Żołnierzy AK w Wodyniach koło w Wodyniach, OSP w Wodyniach, Zespół Szkół w Wodyniach , Zespół Szkół w Seroczynie.

Następnie odczytano Apel Poległych i oddano salwę honorową ku czci poległych żołnierzy Wiązanki złożyli: Andrzej Rymuza -starostwo powiatowe w Siedlcach Marian Sekulski- radny powiatu siedleckiego Henryk Brodowski- wójt Gminy Siedlce Wojciech Klepacki -wójt Gminy Wodynie. ŚZŻAK Koło Wodynie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej Ewa Cizio -dyr Zespołu Szkół w Wodyniach Janusz Eleryk – dyr Zespołu Szkół w Seroczynie Przedstawiciele Instytutu Tradycji Narodowej Związek Spadochroniarzy Polskich Krzysztof Chodakowski – wnuk sierżanta Kurkowskiego płk Ronald Rainer- Attaché Obrony Austrii przy Ambasadzie Republiki Austrii w Warszawie. Po złożeniu wieńców swoje przemówienia wygłosili: Wojciech Klepacki- wójt gminy Wodynie zca generala 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach Dorota Pankowska -przedstawiciel ŚZŻAK kolo Wodynie i TPZW po czym uroczystość została zakończona a zaproszeni goście zostali poczęstowani obiadem w GOK w Wodyniach. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, współpracę i uczestnictwo w uroczystości !