Podsumowanie projektu „Bohaterowie przeszłości”

Projekt "Bohaterowie przeszłości" realizowaliśmy w 6 szkołach: w Stoczku Łukowskim, Seroczynie, Wodyniach, Rudzie Wolińskiej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie i Zakładzie Poprawczym w Raciborzu. Uczniowie poznali życiorysy 6 Bohaterów Ziemi Wodyńskiej: kpt. Jana Filipa Carossiego, gen. Józefa Dwernickiego, gen. Jana Zygmunta Skrzyneckiego, ks. Wawrzyńca Lewandowskiego, gen. Franciszka Kleeberga i 3 Cichociemnych: por. Zbigniewa Twardego "Trzask", por. Eugeniusza Chylińskiego "Frez", kpt. Aleksandra Olędzkiego "Rab". 

Prezentujemy wszystkie prace zgłoszone w konkursie na naszym Fanpage'u TPZW https://www.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Ziemi-Wody%C5%84skiej-301068453683579/ na Facebook'u i kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiWyOSLmJYMwzLtGAOmdASw
 

Projekt pt. „Bohaterowie przeszłości” miał na celu zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o historii wojskowości, w tym o bohaterskich czynach żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego w walce o suwerenność i niepodległość Ojczyzny oraz przedstawienie uczniom szkół historii polskich formacji zbrojnych oraz wybitnych żołnierzy służących Ojczyźnie na przestrzeni wieków, którzy są związani z Ziemią Siedlecką. Zadanie to było realizowane w szkołach z terenu województwa mazowieckiego (Szkoła Podstawowa w Seroczynie, SP w Wodyniach, SP w Rudzie Wolińskiej i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie), lubelskiego (Liceum Ogólnokształcące w Stoczku Łukowskim) oraz śląskiego (Szkoła Branżowa I st. nr 5 im. cc Eugeniusza Chylińskiego w Raciborzu). W dobie wzrastającej świadomości narodowej i patriotycznej przedstawiliśmy uczniom historię oręża polskiego oraz sylwetki zasłużonych żołnierzy. Projekt wpisywał się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a mianowicie: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej w 2019 roku obchodziło Rok Jana Filipa Carossiego. W trakcie trwania projektu 282 uczestników projektu poznało i odkryło tego wybitnego naukowca i kapitana. Uczestnicy poznali także sylwetki: gen. Jana Zygmunta Skrzyneckiego, gen. Józefa Dwernickiego, ks. Wawrzyńca Lewandowskiego, gen. Franciszka Kleeberga oraz 3 Cichociemnych: por. Eugeniusza Chylińskiego, por. Zbigniewa Twardego i kpr. Aleksandra Olędzkiego.W ramach projektu zorganizowaliśmy konkurs wiedzy historycznej dla uczniów 6 szkół z nagrodami rzeczowymi wręczanymi podczas podsumowania Roku Jana Filipa Carossiego. W 1 i 2 etapie uczniowie indywidualnie odpowiadali na pytania zamknięte i otwarte natomiast w 3 etapie rywalizacja była grupowa- 3 uczniów z najlepszymi wynikami stworzyło grupę. Każda grupa 3-osobowa z 6 szkół miała za zadanie w dowolny sposób przygotować życiorys wybranego żołnierza z poprzednich etapów. Zgłoszona została 1 gazeta o gen. Skrzyneckim (LO w Stoczku Łukowskim), 2 piosenki o Cichociemnych (BS I st. w Raciborzu) oraz 4 filmy (2 o Carossim- SP w Wodyniach i MOW w Wojnowie, jeden o ks. Lewandowskim- SP w Seroczynie i 1 o Cichociemnych- SP w Rudzie Wolińskiej). Zwyciężyły 3 najlepiej prezentujące grupy- ex aequo, które wywalczyły nagrody dla swoich szkół na kwotę do 1500 zł.​ Dodatkowo 9 uczniów otrzymało nagrody indywidualne do 200 zł. W konkursie wszyscy byli zwycięzcami, ponieważ 9 uczniów z 3 szkół, które nie zajęły pierwszego miejsca, również otrzymało nagrody rzeczowe do kwoty 70 zł każda. Oprócz tego każda ze szkół otrzymała pomoce dydaktyczne (książki, gry planszowe i inne) do kwoty 150 zł. Nagrody proponowali uczniowie, więc było o co rywalizować. 

Rezultatem trwałym projektu jest dodruk książki Stanisława Śledańskiego pt. "Ziemia Wodyńska. Historia – Ludzie" oraz wydruk kalendarzy patriotycznych na 2020 rok. 

Projekt był realizowany w ramach otwartego konkursu ofert pn. Z historią oręża polskiego, tradycją i kulturą w tle ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.