Nowe publikacje o historii Ziemi Wodyńskiej

"Kocham polską wieś, w której tkwią moje rodzinne korzenie"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej jest wydawcą dwóch publikacji Stanisława Śledańskiego, który opisuje w nich historię Ziemi Wodyńskiej.