Konstytucja dla Europy

W niedzielne popołudnie 16 lutego 2020 roku w Sali OSP w Wodyniach o godzinie 15.00 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej zorganizowało spotkanie z aktorami zrzeszonymi w Fundacji im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego (1799‒1882), zwanego „apostołem wszechludzkiej bożej pracy”, twórcą "Traktatu o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy”, którą opracował w czasie powstania listopadowego.

Przeczytaj więcej

Podsumowanie projektu „Bohaterowie przeszłości”

Projekt "Bohaterowie przeszłości" realizowaliśmy w 6 szkołach: w Stoczku Łukowskim, Seroczynie, Wodyniach, Rudzie Wolińskiej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie i Zakładzie Poprawczym w Raciborzu. Uczniowie poznali życiorysy 6 Bohaterów Ziemi Wodyńskiej: kpt. Jana Filipa Carossiego, gen. Józefa Dwernickiego, gen. Jana Zygmunta Skrzyneckiego, ks. Wawrzyńca Lewandowskiego, gen. Franciszka Kleeberga i 3 Cichociemnych: por. Zbigniewa Twardego "Trzask", por. Eugeniusza Chylińskiego "Frez", kpt. Aleksandra Olędzkiego "Rab". 

Przeczytaj więcej

Wspaniała uroczystość

To pierwsze słowa, które słyszeliśmy od uczestników konferencji naukowej podsumowującej Rok Jana Filipa Carossiego. Nadszedł czas, by podsumować i podziękować osobom zaangażowanym i uczestnikom za udział.

Przeczytaj więcej