Konstytucja dla Europy

W niedzielne popołudnie 16 lutego 2020 roku w Sali OSP w Wodyniach o godzinie 15.00 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej zorganizowało spotkanie z aktorami zrzeszonymi w Fundacji im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego (1799‒1882), zwanego „apostołem wszechludzkiej bożej pracy”, twórcą "Traktatu o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy”, którą opracował w czasie powstania listopadowego.

Przeczytaj więcej

Podsumowanie projektu „Bohaterowie przeszłości”

Projekt "Bohaterowie przeszłości" realizowaliśmy w 6 szkołach: w Stoczku Łukowskim, Seroczynie, Wodyniach, Rudzie Wolińskiej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie i Zakładzie Poprawczym w Raciborzu. Uczniowie poznali życiorysy 6 Bohaterów Ziemi Wodyńskiej: kpt. Jana Filipa Carossiego, gen. Józefa Dwernickiego, gen. Jana Zygmunta Skrzyneckiego, ks. Wawrzyńca Lewandowskiego, gen. Franciszka Kleeberga i 3 Cichociemnych: por. Zbigniewa Twardego "Trzask", por. Eugeniusza Chylińskiego "Frez", kpt. Aleksandra Olędzkiego "Rab". 

Przeczytaj więcej